Liczba odwiedzin strony: 22254 Osób na stronie: 2
 

Bielecka Adela, notariusz

 
 
Bielecka Adela, notariusz
 
Lwowska 48
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 191 poz. 1960 - Informacja o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (Dz. U. z dnia 1 września 2004 r.) Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje: § 1.  Określa się wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis,...
Monitor Polski 1997 Nr 48 poz. 467 - Urlopy funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa
ZARZĄDZENIE SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. (M.P. z dnia 7 sierpnia 1997 r.) Na podstawie art. 70 ust. 2, art. 71 i art. 73 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr...